Vezetésfejlesztési folyamat a Metropol Hungary Kft-nél
A kiindulási helyzet és a fejlesztési igények

A Metropol Hungary Kft. 10 éves sikeres pályát tudhat maga mögött, amely a nemzetközi hálózat egyik példaértékű tagjává tette. A folyamatos, sikeres növekedés fenntartása és újabb motivációk megtalálása egyre nehezebb feladattá vált. A hét tagú felsővezetés mind stratégiai szemléletét és működését, mind pedig együttműködését meg akarta újítani. A vállalat egységei közötti együttműködés is akadozott.
A legfontosabb igények a következők voltak:
A közös stratégiai cél megfogalmazása

A különböző személyiségű vezetők közötti hatékony együttműködés és magasabb szintű csoportműködés

Tudatos, professzionális vezetési működési modell kialakítása és fenntartása

Egységes, megújított vezetési kultúra képviselete a cég munkatársai felé
A folyamat főbb állomásai
  • 1. Több fordulós, alapos helyzettisztázás az első számú vezetővel, ezen belül az ő személyes szerepének és hatásának megismerése

  • 2. A hét tagú vezetés minden egyes tagjával folytatott interjúk, valamint az egyéni SIZE Prozess® személyiségprofilok kitöltése

  • 3. A vezetés tagjainak felkészítése a stratégiai csapatépítő programra a személyiségprofil visszajelzése és a kialakult összkép alapján

  • 4. Két és fél napos stratégiai csapatépítő program, amely a különböző személyiségtípusok stressz- és konfliktuskezelő képességének fejlesztését és a hatékonyabb közös problémakezelést és döntéshozatalt segítette elő, valamint kialakította a szervezet új stratégiai célját

  • 5. Több lépéses utókövető program, amely biztosította a kialakított változások beépülését a szervezetbe - ezek közé tartozik a vezetői csapat közös visszatekintő értékelése, valamint a felsővezetővel folytatott rendszeres konzultáció

A fejlesztési munka eredményeképpen a következő változások történtek:

A felsővezetés egységes és elkötelezett együttműködése, a vállalat megújítása érdekében történő tevékenysége nagymértékben növelte a munkatársakban a motivációt. A válság kihívására a vállalat egésze magas szintű összetartással és problémamegoldással válaszolt -átlag feletti megoldásokat produkálva, a megszorításokat nagy toleranciával és egymást támogatóan fogadva. A vezetés képes volt rövid időn belül megfordítani az elfáradási tendenciát és motiválttá tenni a teljes csapatot, valamint könnyebben kezelni a változásokat.
A SIZE Prozess® személyiségprofil és kommunikációs modell mindennapi működésben való alkalmazásával a vezetői csapat nagymértékben megkönnyítette a maga számára a helyzetek hatékonyabb kezelését és a konfliktusok megelőzését. Azóta gyorsabb és jobb döntések születnek és a bizalom tartósan magasabb szintje elősegíti a proaktív vezetési működést.
A Creanova Kft. a Flow Csoport tagja
cím:
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
tel.:
1 / 221 6464
fax:
1 / 343 0003
web:
www.flowcsoport.hu
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-1982
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00022-2008