Szervezetfejlesztő, vezetésfejlesztő képzések a ROP 3.1 program keretében
Szervezeti diagnózis; Kistérségi együttműködés; Változáskezelés; Vezetésfejlesztés; Csapatépítés - konfliktuskezelés; Hatékony kommunikáció - SIZE Prozess® alapokon; Stratégiai tervezés

A közigazgatás modernizációja, kultúraváltás a közigazgatásban, szolgáltatásbarát közigazgatás - ezen új, fontos, stratégiai célkitűzések határozzák meg a hazai modern közigazgatás fejlesztési céljait.

A fenti célokhoz kapcsolódva kifejlesztettünk egy képzés-sorozatot, amelynek egyes elemei meghatározó oszlopai a szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés folyamatának. Felépítésükben, módszereikben tudatosan használják a piaci szektorban bevált, elismert fejlesztési elveket és gyakorlatot, ugyanakkor trénereink közigazgatási tapasztalataira támaszkodva, az egyes megvalósult képzések eredményeire építve folyamatosan fejlesztjük is azokat. Valamennyi programot akkreditáltattuk a közigazgatás számára.

Az egyes közigazgatási szervezetek fejlesztési céljaiknak és jelenlegi állapotuknak megfelelően választhatnak a tréningek közül, majd azok tudatos összekapcsolása egy komplex, fejlesztési folyamat megvalósítását teszi lehetővé.

A program első nagy kihívása a ROP 3.1 intézkedéshez kapcsolódó utolsó, mintegy négy hónap alatt lezajló, hatvan fölötti számú, kétnapos tréning megvalósítását jelentette. Ennek egyenletes, magas szakmai színvonalú megvalósítását egy általunk kiképzett, úgynevezett "48 tagú tréner-pool"-lal oldottuk meg, akik cégcsoportunk, a Flow Csoport stratégiai partner cégeinek, illetve hozzánk közelítésben, kultúrában hasonló, szervezetfejlesztő cégeknek tapasztalt trénereiből állnak.

Az elindított újszerű szervezet- és vezetésfejlesztést célzó képzések nagyon pozitív fogadtatást kaptak.
A résztvevők és külső értékelők által is magasan elismert programok:
  • Új szemléletet, a szervezeteken belüli együttműködés új - partnerségre, elköteleződésre, felelősségre, változásra alapuló értékek, minták - modelljét indította el, illetve erősítette meg a közigazgatás helyi és felső szintű irányító szervezetei számára

  • Az egyes programok a szervezet adott szükségleteire fókuszáltan lehetővé tették a testre szabott, egyedi igényeken alapuló munkavégzést;

  • A résztvevők hiteles, felelősséget és együttműködést kínáló új látásmódja erősödött;

  • A szervezetek megtanulták, felismerték a komplex szemléletű, testre szabott szervezeti diagnózis hasznosíthatóságát, szükségességét céljaik reális megvalósíthatósága érdekében;

  • Megfogalmazták a térségben létező potenciális lehetőségeket, saját szerepüket a térségi együttműködés erősítésében, annak forrásnövelő jellegét, az egyes szereplők adottságait mint lehetőséget kínálva a térség többi szereplője számára.

Az Észak-alföldi Régióban a Creanova Kft. által megtartott kompetenciafejlesztő tréningek mind tartalmukban, mind az alkalmazott módszerekben újdonságnak számítottak a köztisztviselők körében.
Visszajelzéseik közvetlenül a képzések befejeztével, illetve jóval azok után is pozitív volt. A tréningeken olyan módszereket kaptak a résztvevők, amelyek hozzájárultak a napi munkavégzésben korábban nehezen megoldható problémáikhoz.
A köztisztviselők saját élmények alapján tanulták meg a módszerek alkalmazását a problémamegoldás, stresszkezelés, ügyfélkapcsolatok, kommunikáció területén. A tanult technikákat beépítették a napi rutinba, amellyel mind saját munkavégzésük, mind az ügyfelekkel való bánásmód tudatosabbá, egyszerűbbé vált.

Dr. Pallai Éva,
Észak-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal HR vezetője

A Creanova Kft. a Flow Csoport tagja
cím:
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
tel.:
1 / 221 6464
fax:
1 / 343 0003
web:
www.flowcsoport.hu
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-1982
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00022-2008