Utókövetés
A fejlesztési folyamat illetve program után meghatározott idő múlva, közösen rátekintünk az eltelt időszak tapasztalatira, sikereire és esetleges nehézségeire az adott témával kapcsolatban. Az utókövetés lényege, hogy megerősítse a korábbi program céljait, tovább mélyítse a résztvevők tudását, új lendületet és motivációt adjon a tanultak alkalmazására.
utókövető workshop
Mikor javasoljuk
Problémamegoldó műhelymunka után, ha figyelemmel szeretnénk kísérni az elindított projektek megvalósulását. Készségfejlesztő tréninget követően, az első tapasztalatok megosztására, felmerülő kérdések megválaszolására.
Mi történik
Az érintett résztvevők beszámolnak az eltelt időszak tapasztalatairól, sikereiről, és további támogatást kérhetnek, amennyiben szükséges.
Az interjú témái lehetnek: a szervezet/csoport aktuális problémái, kapcsolatok és együttműködés, egyéni képzési-fejlesztési igények.
Eredménye?
A résztvevők a korábban tanultakat összevetik az azóta eltelt idő alatt szerzett tapasztalatokkal; megosztják és értékelik az elért eredményeket, lehetőséget kapnak kérdéseik megválaszolására.
szakmai konzultáció a megrendelővel
Mikor javasoljuk
Programjaink befejezése után 1-2 héttel.
Mi történik
Programjainkat minden esetben dokumentáljuk (pl. szakmaitudományos modellek, projekttervek, fényképek, értékelőlapok). Ezeket nyújtjuk át egy személyes beszélgetés keretében, ahol kölcsönösen megosztjuk a tapasztalatainkat, és értékeljük a programot. Visszajelzést kérünk arról, milyen hatások érzékelhetőek a szervezetben a program után.
Eredménye
A kitűzött célok megvalósulásának megerősítése.
A Creanova Kft. a Flow Csoport tagja
cím:
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
tel.:
1 / 221 6464
fax:
1 / 343 0003
web:
www.flowcsoport.hu
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-1982
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00022-2008